Επέλεξε τη γλώσσα
ΑρχικήΠροϊόνταΕφαρμογέςΝέαΤεχνική ΥποστήριξηΗ εταιρίαΕπικοινωνία
patapage

Hotels, Banks & Offices

Create a pleasant environment for both customers and your staff!

view products
patapage

Malls, supermarkets & stores

Create a pleasant environment for both customers and your staff

view products
patapage

Industrial centers & warehouses

Comfortable conditions extending productivity using large air curtains of Olefini

view products

Αεροκουρτίνες Γενικής Χρήσης

General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains General Air Curtains

AN-120 Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 34 V Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 34 W Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 35 V Απλές

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 35 W Απλές

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 36 V Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 36 W Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 37 V Απλές

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 37 W Απλές

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 38 V Απλές

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 38 W Απλές

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

K - 43 Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

K - 44 Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

K - 46 Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

L - 33 V Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

L - 33 W Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

R - 33 V Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

R - 33 W Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

RS - 34 Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

RS - 35 Απλές

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

RS - 36 Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

RS - 37 Απλές

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

RS - 38 Απλές

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 4.00 m

KEH - 34 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 34 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 35 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 35 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 36 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 36 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 37 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 37 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 38 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 38 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KEH - 43 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

KEH - 44 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

KEH - 46 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

LEH - 33 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LEH - 33 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LEH - 36 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LEH - 36 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LEH - 37 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LEH - 37 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 33 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 33 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 36 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 36 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 37 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

REH - 37 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

RSEH - 34 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSEH - 35 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSEH - 36 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSEH - 37 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSEH - 38 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

KWH - 34 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 34 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 35 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 35 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 36 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 36 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 37 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 37 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 38 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

KWH - 38 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LWH - 33 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

LWH - 33 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

RSWH - 34 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSWH - 35 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSWH - 36 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSWH - 37 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RSWH - 38 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.00 m

RWH - 33 Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m

RWH - 33 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 3.50 m