Επέλεξε τη γλώσσα
ΑρχικήΠροϊόνταΕφαρμογέςΝέαΤεχνική ΥποστήριξηΗ εταιρίαΕπικοινωνία
patapage

Hotels, Banks & Offices

Create a pleasant environment for both customers and your staff!

view products
patapage

Malls, supermarkets & stores

Create a pleasant environment for both customers and your staff

view products
patapage

Industrial centers & warehouses

Comfortable conditions extending productivity using large air curtains of Olefini

view products

Αεροκουρτίνες Εμπορικής Χρήσης

Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains Commercial Air Curtains

K - 14 V Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 14 W Απλές

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 15 V Απλές

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 15 W Απλές

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 16 V Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 16 W Απλές

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 17 V Απλές

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 17 W Απλές

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 18 V Απλές

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

K - 18 W Απλές

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

L - 11 W Απλές

Πλάτος 0.70 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

L - 12 W Απλές

Πλάτος 0.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

L - 13 V Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

L - 13 W Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

R - 11 W Απλές

Πλάτος 0.70 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

R - 12 W Απλές

Πλάτος 0.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

R - 13 V Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

R - 13 W Απλές

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.50 m

INTELLECT - 0.8 L Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 0.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

INTELLECT - 0.8 R Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 0.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

INTELLECT - 1.0 L Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

INTELLECT - 1.0 R Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 14 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 14 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 15 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 15 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 16 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 16 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 17 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 17 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 18 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KEH - 18 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

LEH - 13 S Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

LEH - 13 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

LEH - 13 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

MINI - 700 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 0.70 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.00 m

MINI - 700 S/S Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 0.70 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.00 m

MINI - 800 S Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 0.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

REH - 13 S Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

REH - 13 V Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

REH - 13 W Ηλεκτρικά θερμαινόμενες

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 14 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 14 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.20 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 15 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 15 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.40 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 16 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 16 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.60 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 17 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.80 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 18 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

KWH - 18 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 2.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

LWH - 13 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

LWH - 13 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

RWH - 13 V Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m

RWH - 13 W Θερμαινόμενες με νερό

Πλάτος 1.00 m
Μέγιστο Ύψος Πόρτας 2.30 m